A Unión Europea


A Unión Europea é unha asociación económica e política única no seu xénero e composta por 28 países europeos que abarcan xuntos gran parte do continente.

A orixe da UE atópase no período posterior á Segunda Guerra Mundial. Os seus primeiros pasos consistiron en impulsar a cooperación económica coa idea de que, a medida que aumentase a interdependencia económica entre os países, diminuirían as posibilidades de conflito.En 1958 creouse, pois, a Comunidade Económica Europea (CEE), que nun principio establecía unha cooperación económica cada vez máis estreita entre seis países: Alemaña, Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo e os Países Baixos. Posteriormente, creouse un gran mercado únicoque segue avanzando cara ao logro de todo o seu potencial.O que comezou como unha unión meramente económica evolucionou ata converterse nunha organización activa en todas as frontes políticas, desde o clima ata o medio ambiente e desde a saúde ata salud hasta as relacións exteriores e a seguridade, pasando pola xustiza e a migración. O cambio de nome de Comunidade Económica Europea (CEE) a Unión Europea (UE), en 1993, non fixo senón reflectir esta transformación.A UE baséase no Estado de Dereito: todas as súas actividades baséanse nos tratados, acordados voluntaria e democraticamente polos países membros.Ademais, a UE réxese polo principio de democracia representativa: os cidadáns están directamente representados no Parlamento Europeo, mentres que os Estados membros teñen a súa representación no Consello Europeo e o Consello de la UE.