Lexislación


EUR-Lex ofrece acceso directo e gratuíto á lexislación da Unión Europea. O sistema permite consultar o Diario Oficial da Unión Europea e, entre outras cousas, inclúe os tratados, a lexislación, a xurisprudencia e os traballos preparatorios da lexislación. Ofrece amplas posibilidades de procura.

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Aplicación do Dereito Comunitario:

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/quees2/Paginas/El-Derecho-comunitario.aspx