Servizos pemes


Reducir os obstáculos administrativos, estimular a innovación, fomentar a produción sostible, garantir o funcionamento fluído do mercado interno e mercancías da Unión Europea, crear oportunidades empresariais na investigación espacial e en materia de seguridade, etc.

Estes son só uns cantos exemplos da labor da Comisión Europea para crear un entorno positivo para as empresas.

Portal Europeo para as Pemes: 

http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm