Traballar en Europa


Como nacional dun país membro da Unión Europea, pode vostede traballar ou procurar emprego noutro país da UE.

Desde o 1 de xaneiro de 1992, os cidadáns de todos os países da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo poden procurar traballo en calquera Estado membro.Sempre que sexan traballadores por conta allea, están suxeitos á mesma lexislación que os traballadores nacionais por conta allea.
Todos os cidadáns da Unión Europea poden acceder ós servizos públicos de emprego.

Máis información:
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/citizens/working/finding-job/index.html

Traballar nas Institucións Europeas:
http://europa.eu/epso