Europa e a empresa


Imaxen asociada a nova

Aínda que son modernas e os seus resultados son a miúdo excelentes, as empresas e industrias europeas non poden durmirse nos loureiros.

Manter a súa competitividade, adaptarse ós avances tecnolóxicos e facer fronte ó ritmo de crecemento dos países competidores constitúen retos permanentes.

Superalos con éxito é fundamental para o crecemento sostible, a creación de emprego e unha maior prosperidade. 

Máis información…
http://europa.eu/european-union/topics/enterprise_es