Proxecto: LUGO+BIODINÁMICO.

 • Presuposto: 3.588.552 euros 
 • Financiamento;
  1. Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente 1.793.130 euros.
  2. Universidade de Santiago: 1.667.280 euros.
  3. Universidade Politécnica de Madrid: 152.384 euros.
  4. Deputación de Lugo: 526.220 euros.
  5. Concello de Lugo: 541.340 euros
 • Convocatoria: Programa Life.
 • Prazo de execución: 2016-2018.

Obxectivo: Posta en práctica dunha estratexia innovadora de planificación urbana destinada a actuacións en barrios ou áreas residenciais para conseguir tecidos urbanos adaptados ás consecuencias e efectos do cambio climático.

Planificación dun barrio multiecolóxico como modelo de resilencia urbana.