Proxecto: LUGO SMART, impulsando Lugo como cidade intelixente e sostible.

 • Presuposto: 4.112.801 euros 
 • Financiamento; 2.467.000,68 Fondos FEDER a través da entidade pública empresarial Red.es; 1.645.120,40 Concello de Lugo.
 • Prazo de execución: 2016-2018.

Programa: Axenda dixital para españa

Obxectivo: Integrar a cidadanía nos procesos administrativos do Concello para mellorar a eficiencia para prestar os servizos públicos locais a través de cambios nos modelos de xestión apoiados nas TIC.

Accións:

 1. Plataforma de e-Administración para a mellora dos procesos internos.
 2. Plataforma de xestión intelixente de infraestructuras locais baseándose en formato GIS.
 3. Tarxeta cidadá plus.
 4. Mobilidade: xestión intelixente do aparcadoiro para 200 prazas mediante sensores sen fíos no asfalto.
 5. Xestión intelixente de recollida de residuos sólidos mediante sensores de almacenamento.
 6. Xestión de eficiencia enerxética en edificios públicos.
 7. Xestión de iluminación pública no contorno urbano e rural.
 8. Xestión de contadores de auga que permite a lectura e supervisión a través de GPRS ou 3G.
 9. Open data project. Implantación e posta en marcha dunha plataforma de goberno aberto.
 10. Plataforma Smart.