Proxecto: Inicia Coworking Lugo

Espazo coworking froito da colaboración entre EOI y o Concello de Lugo, que conta coa cofinanciación do Fondo Social Europeo, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e o Concello de Lugo.

Desenvolverase en diferentes tipos de actividades:

Talleres:Asistencia de acceso libre (obligatoria para os participantes do coworking). Axúdase aos emprendedores a validar o modelo de negocio con metodoloxías áxiles, así como a desenvolver as habilidades imprescindibles para poñelo en marcha:

  • “Lean Start Up: Evaluación e validación do teu plan de negocio”; “Crowfunding”, “Estratexias de comunicación en redes sociais”, “Creatividade e innovación“, “Como poñer en marcha un Plan de marketing digital”, etc.

Sesións de formación grupal: Dirixidas exclusivamente aos participantes do coworking e por tanto de asistencia obligatoria para os mismos. Nelas traballaranse materias específicas para o impulso e despegue dos proxectos do espazo coworking.

  • “Finanzas para emprendedores non financieiros”; “Habilidades de Comunicación”, “Xestión do Talento nun proxecto emprendedor: deseña o teu equipo”, etc.
Mentorización

Acceso por parte dos participantes do coworking a sesións de mentorización por parte de expertos centradas en acompañar aos emprendedores desde o deseño de modelo de negocio á súa posta en marcha e optimización do proxecto, dando resposta ás necesidades que xordan no camino.

Eventos

Celebraranse diferentes actividades encamiñadas a potenciar o networking e compartir best practices, contando coa experiencia doutros emprendores/expertos e empresarios. Asistencia de acceso libre. Como peche á edición celebrarase a Demo Day durante o cal se presentarán os proxectos participantes no espazo coworking, a súa evolución e as posibilidades de colaboración cos mesmos.